Matematika pro 1. - 5 ročník.

(zveřejněno dne 16. 3. 2020)

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA bezplatně poskytuje rovněž více než  5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.Zpět na všechny aktuality