Změna způsobu zápisu žáků do I. třídy.

(zveřejněno dne 19. 3. 2020)

Zápis do ZŠ pro školní rok 2020/2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Dle § 36 odst. 4 školského zákona stanovuji termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání na 1. – 10. dubna 2020. Zápis proběhne formálně, tj. podáním přihlášky bez osobní přítomnosti dítěte. Zákonný zástupce si na webových stránkách školy stáhne požadované dokumenty (přihláška k základnímu vzdělávání, zápisový lístek, nebo žádost o odklad). Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (ID: t9uqq9x)

2. e-mailem (zakladniskolaricany@seznam.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

3. poštou

4. osobním podáním.

V tomto případě se zákonný zástupce objedná na tel. čísle 602132480, aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob v budově školy. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Následně bude vaší přihlášce přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn na stránkách školy seznam přijatých dětí. Registrační číslo vám bude sděleno bezprostředně po přijetí přihlášky na vaši uvedenou emailovou adresu, ev. ústně. Pro ověření informací žádáme doložení rodného listu dítěte. Stačí prostou kopií dálkovým způsobem.

 Zpět na všechny aktuality