Znovuotevření školy.

(zveřejněno dne 16. 5. 2020)

V pondělí 25.5. bude znovu otevřena škola. Na základě dotazníku, na který odpověděli rodiče 106 žáků ze 112 jsme zjistili, jaký počet žáků do školy nastoupí. Mohou nastoupit žáci rodičů, kteří odpověděli „ANO, potřebujeme, aby nastoupilo“ a „ANO, ale můžeme ho bez problému nechat i doma“. Ve všech třídách bude dodržen počet 15 žáků a budou splněna všechna hygienická opatření, která jsou ministerstvem školství nařízena. V případě, že přijde 16. žák, přesune se do další stálé vytvořené skupiny a bude tím vytvořena šestá skupina, která bude pracovat trvale ve stejném složení. Vyučovací hodiny budou čtyři v růzých časových intervalech. Budova školy pro vstup žáků bude denně otevřena od 7:00 hodin. Při vstupu do budovy školy žáci nastaví ruce a budou povinně dezinfikováni. Přesunou se individuálně přes šatnu do třídy a sednou si na místo, kde bude položen na lavici papír A4 a na tomto místě setrvají za přítomnosti třídního učitele a připraví si pomůcky. Rozestupy budou dodržovány dle předpisu. Rodiče nesmějí vstupovat do budovy školy. Nenastoupí žáci, jejichž rodiče odpověděli „NE, budeme pokračovat v domácí výuce“. Zvonění ve škole bude vypnuto a žáci budou mít přestávky s časovým posunem tak, aby se jednotlivé třídy na WC nekontaktovaly. Stejné to bude při odpočinkové době na školním dvoře, ten bude rozdělen na sektory, které budou náležet jednotlivým třídám a budou dodržovány i v době provozu školní družiny. Na oběd budou třídy chodit fázově tak, aby se žáci nekontaktovali. Provoz školní družiny bude končit v 16:00. Do školy musí být každý žák vybaven dvěma rouškami. Vyučující i paní školnice budou vybaveni ochrannými štíty. Tuto informaci občas sledujte, neboť bude doplňována.

Všichni žáci, kteří budou navštěvovat školu v den nástupu přinesou podepsané prohlášení, které najdou zde.



Zpět na všechny aktuality