Informace ze školní jídelny.

(zveřejněno dne 21. 5. 2020)

 

1. Po příchodu dětí do školy (tj. 25.5. 2020), děti nahlásí svému třídnímu učiteli, zda se budou
stravovat ve ŠJ. Pouze tyto děti se budou moci stravovat ve školní jídelně, ostatní děti budou
ze stravování odhlášené, nemusíte je tedy odhlašovat.
2. Způsob odhlašování dětí zůstává beze změny – tedy nejpozději den předem do 14.00 hod
(telefonicky, SMS zprávou, emailem).
3. Pokud bude některý z rodičů chtít dítě dodatečně přihlásit ke stravování, musí to nahlásit ve
ŠJ.
4. POZOR! I nadále si můžete první den nemoci dítěte oběd vyzvednout:
 výdejna ZŠ 10.45 – 11.15 hod
 školní jídelna (pouze po předchozí telefonické domluvě) 11.00 – 11.30 hod
5. 25.5. dostanou oběd všechny děti, které se v pondělí nahlásí ke stravování.

1. Po příchodu dětí do školy (tj. 25.5. 2020) děti nahlásí svému třídnímu učiteli, zda se budou stravovat ve ŠJ. Pouze tyto děti se budou moci stravovat ve školní jídelně, ostatní děti budou ze stravování odhlášené, nemusíte je tedy odhlašovat.

2. Způsob odhlašování dětí zůstává beze změny – tedy nejpozději den předem do 14.00 hod (telefonicky, SMS zprávou, emailem).

3. Pokud bude některý z rodičů chtít dítě dodatečně přihlásit ke stravování, musí to nahlásit ve ŠJ, ne ve škole.

4. POZOR! I nadále si můžete první den nemoci dítěte oběd vyzvednout: výdejna ZŠ 10.45 – 11.15 hod, nebo školní jídelna (pouze po předchozí telefonické domluvě) 11.00 – 11.30 hod

5. 25.5. dostanou oběd všechny děti, které se v pondělí na začátku vyučování nahlásí ke stravování.

 Zpět na všechny aktuality