Přihláška do ZŠ pro žáky pátého ročníku.

(zveřejněno dne 26. 5. 2020)

 

Sdělení rodičům žáků budoucích šestých ročníků ZŠ a MŠ Ostrovačice
Vážení rodiče,
přestože se nacházíme v mimořádné situaci, je třeba dořešit způsob přestupu vašich dětí na 2. stupeň
do Základní a Mateřské školy Ostrovačice. Netýká se stávajících žáků ZŠ Ostrovačice.
Prosím, abyste si na www.zsostrovacice.cz stáhli v sekci Základní škola → Žádosti → Žádost o přestup
žáka do základní školy, vyplnili a doručili některou z níže uvedených možností k rukám zástupkyně
ředitelky Mgr. Dany Šimerlové:
1. do datové schránky školy (ID: 9fdmgcw),
2. e-mailem (info@zsostrovacice.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
email!),
3. poštou,
4. osobním podáním,
a to nejpozději do 3. 6. 2020
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného
zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Termín předání rozhodnutí o přijetí, ev. konání informační schůzky bude včas vyvěšen na stránkách
školy, zároveň předáme tuto informaci ředitelům stávajících škol.
V Ostrovačicích 11. 5. 2020

Sdělení rodičům žáků budoucích šestých ročníků ZŠ a MŠ Ostrovačice.

Vážení rodiče, přestože se nacházíme v mimořádné situaci, je třeba dořešit způsob přestupu vašich dětí na 2. stupeň do Základní a Mateřské školy Ostrovačice. Prosím, abyste si na www.zsostrovacice.cz stáhli v sekci Základní škola → Žádosti → Žádost o přestup žáka do základní školy, vyplnili a doručili některou z níže uvedených možností k rukám zástupkyně ředitelky Mgr. Dany Šimerlové:

1. do datové schránky školy (ID: 9fdmgcw),

2. e-mailem (info@zsostrovacice.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou,

4. osobním podáním, a to nejpozději do 3. 6. 2020.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.Termín předání rozhodnutí o přijetí, ev. konání informační schůzky bude včas vyvěšen na stránkách školy, zároveň předáme tuto informaci ředitelům stávajících škol.Zpět na všechny aktuality