Zahájení přípravných hodin MT vyučování.

(zveřejněno dne 10. 11. 2020)

Ve středu 11. ve čtvrtek 12. a v pátek 13. 11. se s žáky on line spojí vyučující jednotlivých předmětů. V daný čas se připojte, čas připojení najdete v levé nabídce 'Kalendář'.Zpět na všechny aktuality