Zápis do 1. ročníku ZŠ Říčany.

(zveřejněno dne 18. 3. 2021)

Zápis do Základní školy Říčany pro školní rok 2021/2022

Zápis k povinné školní docházce proběhne s upuštěním od některých tradičních postupů, tj. bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Uskuteční se v termínu od 6. dubna do 30. dubna 2021.

Dokumenty potřebné k zápisu (zápisní list, popř. žádost o odklad)  je možné stáhnout z webových stránek školy v sekci „Zápisní list, žádost o odklad“.

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:

  • · do datové schránky školy (ID: t9uqq9x),
  • · e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (zakladniskolaricany@seznam.cz),
  • · poštou,
  • · osobním podáním do schránky školy u hlavního vchodu.

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte (skenovaný, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie.

V případě  jakékoliv nejasnosti se obraťte na vedení školy tel. 602 132 480.Zpět na všechny aktuality