Informace pro žáky, přestupující do ZŠ Ostrovačice

(zveřejněno dne 18. 5. 2021)

 

Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace
Ríšova 43, 66481 Ostrovačice
Sdělení rodičům žáků budoucích šestých ročníků ZŠ a MŠ Ostrovačice
Vážení rodiče,
přestože se nacházíme v mimořádné situaci, je třeba dořešit způsob přestupu vašich dětí na 2. stupeň
do Základní a Mateřské školy Ostrovačice.
Všem žákům předá vedení vaší základní školy tiskopis žádosti o přestup do Základní školy Ostrovačice
(lze také stáhnout na stránkách školy). Prosíme o jeho vyplnění a předání některou z uvedených
možností do 24. 5. 2021 k rukám zástupkyně ředitelky Mgr.  Dany Šimerlové:
1. do datové schránky školy (ID: 9fdmgcw),
2. e-mailem (info@zsostrovacice.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
email!),
3. poštou,
4. osobním podáním.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného
zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Schůzka rodičů budoucích žáků 6. ročníku ZŠ a MŠ v Ostrovačicích se bude konat v případě příznivé
epidemiologické situace v pondělí 7. 6. 2021 v 16:00 hod. v budově ZŠ v Ostrovačicích.
Rodičům budou podány bližší informace k průběhu školního roku 2021/22 (rozhodnutí o přijetí,
seznam pomůcek, sešitů…). Rodiče, jejichž dítě má platné doporučení z PPP, si ho přinesou s sebou,
ev. přiloží k žádosti.
Přihlášky na obědy si lze stáhnout na webových stránkách školy v sekci školní jídelna a následně
předat vedoucí školní jídelny v den schůzky od 15:00 do 16:00 hodin.
O případných změnách budou zákonní zástupce informováni prostřednictvím webových stránek
www.zsostrovacice.cz.
V Ostrovačicích 10. 5. 2021

Základní škola a Mateřská škola Ostrovačice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 66481 Ostrovačice

Sdělení rodičům žáků budoucích šestých ročníků ZŠ a MŠ Ostrovačice.

Vážení rodiče, přestože se nacházíme v mimořádné situaci, je třeba dořešit způsob přestupu vašich dětí na 2. stupeň do Základní a Mateřské školy Ostrovačice. Všem žákům předá vedení vaší základní školy tiskopis žádosti o přestup do Základní školy Ostrovačice (lze také stáhnout na stránkách školy). Prosíme o jeho vyplnění a předání některou z uvedených možností do 24.5.2021 k rukám zástupkyně ředitelky Mgr.  Dany Šimerlové:

1. do datové schránky školy (ID: 9fdmgcw),

2. e-mailem (info@zsostrovacice.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostýemail!),

3. poštou,

4. osobním podáním.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.


Schůzka rodičů budoucích žáků 6. ročníku ZŠ a MŠ v Ostrovačicích se bude konat v případě příznivé epidemiologické situace v pondělí 7. 6. 2021 v 16:00 hod. v budově ZŠ v Ostrovačicích. Rodičům budou podány bližší informace k průběhu školního roku 2021/22 (rozhodnutí o přijetí,seznam pomůcek, sešitů…). Rodiče, jejichž dítě má platné doporučení z PPP, si ho přinesou s sebou, ev. přiloží k žádosti. Přihlášky na obědy si lze stáhnout na webových stránkách školy v sekci školní jídelna a následně předat vedoucí školní jídelny v den schůzky od 15:00 do 16:00 hodin. O případných změnách budou zákonní zástupce informováni prostřednictvím webových stránek www.zsostrovacice.cz.Zpět na všechny aktuality