Zahájení školního roku 2021/2022

(zveřejněno dne 27. 8. 2021)

Ředitel Základní školy Říčany oznamuje, že školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 08:00 hodin.

Žáci I. tříd se shromáždí se svými rodiči, popřípadě prarodiči v Kulturním domě Říčany, kde proběhne uvítání a první informativní setkání. Přijdou bez aktovek a nebudou se přezouvat. Po skončení odchází domů, ve škole se nebudou stavovat.

Žáci ostatních tříd bez rodičů přijdou do své třídy, kde obdrží první informace od svých třídních učitelů. Ve třídě zároveň proběhne první testování AG testy. Žáci si neberou přezůvky, ani aktovku (do kulturního domu ani do školy se nebude nikdo přezouvat). Žáci 2. až 5. ročníku obdrží přihlášku do školní družiny a přihlášku na stravování. Úvodní část bude končit asi v 09:00. Poté odchází domů.

Ve čtvrtek 2.9. všichni žáci přijdou do školy v 7:25 – 7:45 hodin s aktovkou, přezůvkami a sáčkem na tyto přezůvky. Budou vědět, kdo bude navštěvovat školní stravování a školní družinu. Rodiče nebudou vstupovat do budovy školy.

Od čtvrtku 2.9. do pátku 3.9. budou ve všech třídách vždy čtyři vyučovací hodiny (do 11:35).  Od 2.9. (čtvrtek) již budou vydávány pro přihlášené žáky obědy (žáci se přihlásí k odběru obědů 2.9. po příchodu do školy).  Školní družina bude v provozu od čtvrtku 2.9., končí v 16:00.

Informativní schůzky pro rodiče žáků I. tříd budou ve středu 1.9. v 16:00 hodin v I. třídách. Paní třídní učitelky seznámí rodiče s prací ve třídě v úvodu školního roku a zodpoví případné dotazy rodičů. Na tyto schůzky již můžete přinést přihlášky do ŠD a přihlášky na obědy.Zpět na všechny aktuality