Zápis do I. třídy.

(zveřejněno dne 1. 3. 2022)

Zápis žáků do I. třídy  ZŠ  Říčany  se koná v budově ZŠ Říčany v úterý 5.4. a ve čtvrtek  7.4.2022 vždy od 13:00 do 17:30 hodin.

Zúčastní se ho děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a děti, jimž byla v uplynulém školním roce odložena školní docházka.

Žádáme rodiče, aby vyplnili den a hodinu, která jim nejvíce vyhovuje pro příchod k zápisu. Listy příchodu k zápisu jsou k dispozici u paní ředitelky MŠ.

K zápisu rodiče přinesou rodný list dítěte a vyplněný „Zápisní list“, který obdrží v MŠ, nebo v ZŠ.Zpět na všechny aktuality