Dopravní výchova pro žáky IV. třídy.

(zveřejněno dne 4. 4. 2022)

Jelikož žáci IV. třídy dosáhnou v tomto školním roce věk 10 let a tím pádem mohou do silničního provozu bez doprovázející dospělé osoby, budou se seznamovat s problematikou dopravy, zdravovědy a praktických dovedností při jízdě na vybaveném kole dle předpisu o silničním provozu. Proto 7.4. v době vyučování budou seznámeni s problematikou zdravovědy a dopravních značek.  Pokračovat budou 5.5. dalším dopravním dopolednem. Celý blok tří dopolední bude ukončen 2.6. praktickými jízdami a testem s možností získat průkaz cyklisty.Zpět na všechny aktuality