Zápis do I. třídy.

(zveřejněno dne 13. 2. 2018)

Zápis žáků do 1. třídy  ZŠ  Říčany  se koná v budově ZŠ Říčany ve středu 4.4. a ve čtvrtek 5.4.2017 od 14:00 do 17:30 hodin.

Zúčastní se ho děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012 a děti, jimž byla v uplynulém školním roce odložena školní docházka.

Žádáme rodiče, aby vyplnili den a hodinu, která jim nejvíce vyhovuje pro příchod k zápisu. Listy příchodu k zápisu má paní ředitelka MŠ.

K zápisu rodiče přinesou rodný list dítěte a vyplněný „Zápisní list“, který obdrží v MŠ, nebo v ZŠ.Zpět na všechny aktuality