I. třída

Týden 16.3. - 20.3.

Český jazyk:

- růžový pracovní sešit str. 28, 29, 30, 31 (číst a vypracovat úkoly dle zadání dole na jednotlivých stranách)
- trénovat psaní dosud probraných psacích písmen formou diktátu, napsat diktát slov (např. vybraných slov z písanky) - diktáty psát do malého sešitu Diktáty


Matematika:

- pracovní sešit str. 37, 38 - vypracovat dle zadání v pracovním sešitu

 

Prvouka:

- pracovní sešit str. 36 - téma Ptáci - seznámit se se zástupci ptáků stálých a stěhovavých, seznámit se se způsobem života ptáků - návrat z teplých krajin, hnízdění, vyvádění mláďat, stavba těla ptáků - v pracovním sešitu vyplnit cvičení dle zadání dole na stránce.

Vážení rodiče,

nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným.
Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka.
Není nutné přenos sledovat živě, videa budou k dispozici k opakovanému přehrávání.
Dnes 16. 3. 2020 bylo zveřejněno první video, ve kterém se žáci seznamují s písmenem B.

-----------------------------------------------------------------------------------

Týden 23.3. - 27.3.

 

Český jazyk:

- slabikář 2. díl str. 3 přečíst, str. 4 a 5 - vyplnit křížovku, napsat slova k obrázkům, k rámečkům číslicí napsat, kolik mají daná slova slabik. Co se týče rámečků s písmeny - červeně vybarvujeme ta, která jsme se společně učili číst (tiskací tvary) a společně učili psát (psací tvary) a modře ta, která děti samy poznají, aniž bychom se je zatím společně učili.
- slabikář str. 6 - barevně zakroužkuj zvířata podle toho, kde žijí (zvířata můžete pojmenovat, názvy zvířat můžete vytleskávat, určovat počty slabik, určovat první a  poslední hlásky, říkat marťansky m-y-š, tvořit se slovy věty)
- slabikář str. 7 - k otázkám napsat odpovědi dle obrázků, vybarvit rámečky podle pravdy
- vyvození hlásky a písmene Č - vymýšlet jména (Čeněk) a slova začínající na Č (čepice, česnek, čert, čára, číslo, červená, černá, čočka, čáp, člun, časopis, atd.), do malého sešitu Můj slabikář nachystat další stránku k písmenu Č
- slabikář str. 8 a 9 - číst, na str. 8 děti vyznačí všechna písmena Č, č
- slabikář str. 10 - číst a vybarvit rámečky se správným řešením
- slabikář str. 11 - nakreslit do rámečků obrázky - řešení hádanek (kukačka, oči), zakroužkovat správný obrázek k otázce a spojit začátek věty s jejím koncem

Psaní:
- písanka str. 44 a 45 - písmeno č, Č by nemělo dělat problém, protože děti už znají c,C,  ale psaní psacího tvaru písmene E  je složitější, postup jeho psaní si některé  děti hůře osvojují - věnujte mu prosím větší pozornost.

Matematika:

- dokončit str. 39 v pracovním sešitu
- do malého sešitu do matematiky napište pětiminutovku - 10 příkladů (na sčítání a očítání do 10) + 8 slovních úloh (rodič vymýšlí slovní úlohy, dítě zapíše do sešitu celý příklad patřící k této úloze) - opět na sčítání a odčítání do 10
- pracovní sešit str. 40, 41 - žáci se seznámí s pojmem krychle a koule, vyplní úkoly dle zadání
Žáci by měli pochopit rozdíl mezi čtvercem a krychlí a rozdíl mezi koulí a kruhem. Krychle a koule jsou na rozdíl od čtverce a kruhu tělesa, která si můžeme vzít do ruky a osahat si je. Žáci hledají věci kolem sebe, které mají podobu krychlí a  koulí. Určitě přijdou na hrací kostku, kostku cukru, dřevěné kostky na hraní. V matematice ale neříkáme kostka, ale krychle. Pozor! - upozornit,  prosím, děti na to, že krychle musí  být uvnitř vyplněná. Např. krabice má tvar krychle, ale není to krychle, protože uvnitř není vyplněná. Jaké  geometrické tvary můžeme na  krychli najít a kolik jich je? (6 čtverců). To stejné platí u koule. Žáci budou hledat příklady koulí - např.  pomeranč, kuličky na cvrnkání, golfový  míček, meloun, kuličky rybízu, borůvky,... Koule musí být opět vyplněná, takže např. nafukovací míč má  tvar koule, ale není to koule,  protože  není vyplněný. Pokud bychom kouli rozřízli, jaký geometrický tvar najdeme? (kruh)
- pracovní sešit str. 42, 43, 44 - vyplnit úkoly dle zadání
Žáci se seznámí s číselnou řadou do 20, s pojmem desítky a jednotky. Využívejte k představě počitadlo. Kdo je doma nemá, může využít drobné předměty, např. fazole. Napočítej si 11 fazolí. 10 fazolí si ohranič např. provázkem - udělej fazolím ohrádku. Ta jedna už se do ohrádky nevešla, už jich tam máme deset a víc jich do ohrádky dát nesmíme. Kolik celých desítek tu vidíš? Jednu. Kolik vidíš samostatných fazolí, samostatných jednotek? Jednu. To, co vidíš, můžeme v matematice zapsat jako 1D 1J (1 desítka, 1 jednotka). Takto si vše vyzkoušejte i s dalšími čísly. S desítkou se dobře počítá, proto děláme ohrádky po deseti. Zapisovat si vše můžete do malého sešitu nebo na volný papír.

Prvouka:

- pracovní sešit str. 37 - dle zadání vyplnit
- pracovní sešit str. 38 - žáci se seznamují se zvířecími rodinami hospodářských zvířat (kočka, pes, kráva, koza, ovce, husa, slepice, kachna, prase), učí se vyjmenovat všechny tři členy rodin - samec, samice, mládě. Některým dětem tohle dělá problém.
V zadání v pracovním sešitu je k úkolu 1 napsáno spojit zvířecí maminku s mládětem, ale lepší je zakroužkovat dvojici stejnou barvou.
V sešitu tak nebude změť čar, ve které se pak nedá vyznat.
Pokud budete cokoliv k úkolům potřebovat, neváhejte mi napsat na email.

Týden 30.3 - 3.4.

Český jazyk:

- růžový sešit str. 32, 33, 34, 35 - vypracujte dle zadání
- malý sešit Můj slabikář - připravit stránku k písmenu Š (napsat tiskací tvary, nakreslit obrázky začínající na Š, vymýšlejte i chlapecká a dívčí jména začínající na Š)
- slabikář str. 12 - přečíst, pokládejte dětem otázky (Kdo píše dopis? Komu dopis píše? Jaké bylo právě počasí? atd.), vyznačte všechna š, Š
- slabikář str. 13 - přečíst + barevně označit rýmy
- slabikář str. 14 - přečíst, označit obrázky, pokud se ve slově vyskytuje hláska Š
- slabikář str. 15 - doplň křížovku (řešení : myška, aleji, šálek, liška, Evička), věty v zeleném rámečku ústně uveď do pořádku, vybarvi českou vlajku (aby se dětem dobře pamatovalo, kde je červená a kde je bílá barva, používám pomůcku, že na střeše je sníh - takže dole červená a nahoře bílá, modrou si většinou všichni pamatují)
Při čtení je třeba dobře rozlišovat hlásku Š a Č.
Psaní
- písanka str.46 - děti již znají písmeno S, s, takže š, Š by nemělo být problémem. Pouze pohlídejte správné umístění háčku a napojování velkého Š s dalším písmenem. Dbejte na tvary písmen, sklon, velikost. Pokud dítě stále ještě výšku nedokáže udržet, pomozte si narýsováním pomocných linek.
- písanka str. 47 - k obrázkům napište celé slovo psacím písmem (zbytek strany dopíšeme až příště)
- do sešitu Diktáty napište tento cvičný diktát: Honza, Lída, Slávek, Zdena, Bára, Radek, Ondra, Jitka (před psaním zopakovat, že celý diktát píšeme psacím písmem a na začátku jmen píšeme velké písmeno. Slova si říkejte po slabikách, dostatečně natahujte dlouhé slabiky.
Dětem připomeňte, že pokud neřeknete, že se někde píše tvrdé y, automaticky píší měkké i - ony to ví, ale je třeba to připomenout.
Po nadiktování čtěte pomalu ještě jednou opět s dostatečným natahováním dlouhých slabik)
- do téhož sešitu napište ještě přepis těchto vět (to znamená z tiskacího písma do psacího). Děti ať si vše zkontrolují, (slovo po slovu) než vám sešit předají.
Husa se pase.
Hlídá hejno housat.
Housata jsou milá.
Matematika:

- prac. sešit str. 45 - vyplnit dle zadání (u úkolu č. 1 kromě vyznačení čísel budou děti ukazovat prstem, kde čísla, která jim řeknete na číselné ose bydlí - aniž by tam čísla před tím psaly, např. Ukaž mi, kde bydlí číslo 7, 18,...)
- prac. sešit str. 46, 47, 48 - úkoly vyplnit dle zadání
Děti by měly zvládnout vyjmenovat číselnou řadu od 0 do 20, trénujte i opačný směr od 20 do 0, porovnávat čísla do 20, rozložit čísla (od 11  do 20) zatím pouze na 10 a zbytek, sčítat čísla - příklady typu 10 + 5, 2 + 10 (prostě zatím pouze s 10) a odčítat - příklady typu 13 - 10, 16 - 6 (opět zase  pouze tak, aby byla v příkladu desítka).
Prvouka:

-  prac. sešit str. 39 - vyplnit dle zadání dole na stránce. Tento týden opět procvičujeme názvy členů zvířecích rodin (hospodářských zvířat) s tím, že prohlubujeme znalosti. Děti pojmenovávají části těla savců a ptáků (pořád jde o hosp. zvířata - kráva, husa,...). Zjišťují, proč je lidé chovají, jaký z nich mají užitek. Proto se jim také říká zvířata užitková.
- prac. sešit str. 40 - opět dle zadání. Učivo se týká jarních prací na zahradě, setí, sázení, kypření půdy, zalévání, pletí. Děti by měly znát rozdíl mezi setím a sázením - sejeme semínka a sázíme sazenice (malé rostlinky). Jaké nářadí používáme při práci na zahradě? K čemu konkrétně?
Pokud bude k učivu potřeba cokoliv upřesnit nebo blíže vysvětlit, ozvěte se, prosím, na můj email. Děkuji.
Týden 6.4. - 9.4.

Český jazyk:
- slabikář str. 16, 17 - texty jsou zaměřené na správný přízvuk při čtení slov s předložkami. Přízvuk se klade na slabičnou předložku, např. na, za, pod, u, po, o, atd. Neslabičná předložka jako je např. v, z, s apod. splývá při čtení s první slabikou slova, a tam je také přízvuk. Předložky můžete v textu označit.
- slabikář str. 18 - opakovaně číst
- slabikář str. 19 - číst + vypracovat úkoly dle zadání
- růžový sešit str. 36
Psaní:
- písanka str. 47 dokončit
- napište, prosím, tento přepis (z tiskacího písma do psacího): Babička plete čepici.
Kočka číhá na klubíčko.
- napište i tento opis (dětem napište věty psacím písmem jako předlohu, kterou budou opisovat): Eda je čilý pes. Stále lítá a skáče.
Matematika:
- prac. sešit str. 49, 50 - vypracujte dle zadání
- prac. sešit str. 51/1,2,3,4,5
Prvouka:
- prac. sešit str. 41- vypracovat dle zadání (děti by měly umět vyjmenovat dny v týdnu, jak jdou za sebou, vědět, co znamená výraz pracovní dny a dny pracovního klidu, vědět, co je to víkend, měly by znát význam slov včera, dnes, zítra - můžete si vyrobit kartičky s názvy dnů a děti je budou skládat - buď od pondělí, nebo třeba ode dne, který je právě teď)
- prac. sešit str. 42- dle zadání (děti by měly znát význam slov svátek a narozeniny, seznámit se s kalendářem - orientace v kalendáři)
Týden 14.4. - 17. 4.
Týden 20.4. - 24.4.
Týden 27.4. - 1.5.
Týden 4.5. - 7.5.
Týden 11.5. - 15.5.
Týden 18.5. - 22.5.
Týden 25.5. - 29.5.
Týden 1.6. - 5.6.
Týden 8.6. - 12.6.
Týden 15.6. - 19.6.
Týden 22.6. - 25.6.