II. třída

Týden 16.3. - 20.3.

Český jazyk:

Učebnice str. 67/4 ústně
- učebnice str. 68/1 ústně (oranžové a fialové úkoly pod cvičením),  první 4 věty ze cv. 1 písemně do ČJ 1
Str. 68/2 přečíst, 68/3 nejdříve ústně, potom 4 věty písemně do ČJ 2, 68/4 ústně
- učebnice str. 69/1 ústně, růžový rámeček pročíst a uvědomit si, co už děti  umí
- učebnice str. 70/1 ústně, 70/2 opsat 1. sloku básničky do ČJ 1 a vypracovat  fialový úkol 1 pod cvičením, růžový a modrý rámeček přečíst
(prosím rodiče: nadiktujte občas dětem nějaký krátký diktát na papír na procvičení tvrdých a měkkých souhlásek)
Čtení - přečíst opakovaně čítanku str. 76 - 7
Psaní - napsat v písance str. 9, 10

Matematika:

Pracovní sešit (PS) vypracovat str. 29, 30, 31, 32 + geometrie PS str. 78

Prvouka:

Učebnice str. 43 (pročíst si o Praze, třeba i ukázat na internetu více fotografií míst Prahy), str. 44 (vysvětlit nejzákladnější rodinné vztahy - maminka, tatínek, rodiče, prarodiče babička a dědeček, bratr, sestra,  teta, strýc, bratranec, sestřenice, neteř, synovec
Pracovní sešit vypracovat str. 42, 43, 44

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Týden 23.3. - 27.3.

Český jazyk:

Učebnice str. 71/1 přečíst, 71/2  ústně, nemusí opisovat, ale jen vytleskat jednotlivé slabiky
(Slabikotvorná souhláska l, r znamená, že není ve slabice samohláska a l, r ji nahrazuje)
- růžové rámečky přečíst
- učebnice str. 72 pročíst - je to strana věnovaná slohové výchově, povídání o pravidlech slušného chování
- učebnice str. 73 - nové učivo PODSTATNÁ JMÉNA  (názvy osob, zvířat, věcí)
- str. 73/1, 2 ústně, str. 73/4 písemně do sešitu ČJ 1
- diktáty v učebnici str. 71/4 a 73/5 je možné dětem nadiktovat, ale nenutím (chápu, že toho jako rodiče máte dost)

Čtení: pro děti, co si čtou vlastní knihy alespoň 1x denně, není nutné číst čítanku
- pro ostatní zadávám povinnost číst str. 80, 81
- dobrovolný úkol čítanka str. 75/ HRA do sešitu Čtení

Psaní - písanka napsat str. 11, 12
- dobrovolný úkol na papír - obdoba hry na str. 7, možno přidat i další rozšíření - jméno, město ...

Matematika:

Pracovní sešit (dále PS) str. 33 (opakovací strana, děti tímto dokončily učivo sčítání a odčítání do 100, je nutné stále procvičovat všechny druhy těchto příkladů)
- PS 34/1 (většina dětí sudoku chápe, pokud ne, pokuste se, prosím, vysvětlit princip), 34/3
- PS 34/2 Bingo - jen dobrovolně, děti vám rády vysvětlí princip
- PS 35, 36  - příprava na násobení (násobení je opakované sčítání stejného čísla 3x4= 4+4+4)
- geometrie PS 79

Prvouka:
- učebnice str. 45, 46 pročíst
- PS 45, 46 vyplnit
Jakékoliv dotazy je možné adresovat na můj email: blanka.kokojanova@seznam.cz

Týden 30.3 - 3.4.

Český jazyk:

- učebnice 74/1 ústně, 74/2 písemně do sešitu ČJ 1, 74/3, 4 ústně
- učebnice 75/1, 2 + růžový rámeček ústně, 75/3 písemně do ČJ 1 (myslím, že budou potřebovat vaši pomoc, spoustu osobností neznají), 75/5 písemně do ČJ 1 - zkusit doplnit jména spolužáků z naší třídy
- učebnice 76/1, 2 + růžový rámeček ústně
- 10 žáků má u mě malý pracovní sešit z ČJ, vybírala jsem je pro kontrolu ten poslední den školy, mimochodem mně ho měli odevzdat všichni!!!
Potřebovala bych jim tento sešit doručit, aby se mohlo v učivu pokračovat i tam. Je možné se pro tento sešit stavit u mě doma (Za Horou 372) v neděli v podvečer 17-19h.,  nebo sešit doručím do vaší schránky během pondělí a úterý. Ty, u nichž nevím, kde bydlí, oslovím mailem o adresu.
- malý PS str. 13/6, 7    14/8, 1
Čtení:
Čítanka str. 82, 83
DOBROVOLNÁ ČINNOST: kdo čte vlastní knihy, může si založit čtenářský deník. Vezme si sešit, do kterého si zapíše název přečtené knihy, autora, malíře a
napíše stručně tak 5 vět o knize, může i namalovat obrázek. Jedna strana, jedna kniha. Tato strana v deníku bude mít stejnou váhu jako jablíčko na strom, který
mají děti na nástěnce. Po návratu do školy knihy z deníku přepíšeme na jablíčka a nalepíme na strom. Kdo má strom skoro zaplněný, může mít klidně další.
Psaní - písanka str. 13, 14, 15
Matematika:

Pracovní sešit (dále PS) str. 37 (pomůcka: jakékoliv číslo krát 1, je vždy to stejné číslo a jakékoliv číslo krát 0, je vždy 0)
PS 38 (ve škole bychom měli na tabuli nástěnný obraz s násobilkou a děti do ní mohou ze začátku nakukovat, je potřeba se naučit násobky vždy nazpaměť, 0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 tam i zpět), celá tabulka násobení je v pracovním sešitě na str. 88
PS vyřešit str. 39, 40
Geometrie
PS 80

Prvouka:

Učebnice str. 47, 48, 49 pročíst
PS 47, 48, 49
Jakékoliv dotazy či připomínky posílejte na můj mail blanka.kokojanova@seznam.cz

Týden 6.4. - 9.4.
V tomto týdnu zadám učivo jen na 3 dny, protože za normálních okolností by čtvrtek byl volný a pátek je státní svátek.
Český jazyk:

Učebnice str. 77/1, 2 ústně, str. 77/3 písemně do ČJ 1 - počáteční písmeno barevně zakroužkovat pro upevnění, růžový rámeček přečíst, str. 77/4 písemně dle instrukcí do ČJ 1, str. 77/5, 6 dobrovolně.
Učebnice 78/1, 3 ústně, 78/2 písemně do ČJ 1 (spojení musí dávat smysl), růžový rámeček přečíst, 78/4 dobrovolně.
Malý PS 15/2, 3, 4 (děti vypracují samostatně, rodiče každé cvičení zvlášť oznámkují takto:
0,1 = 1
2, 3 = 2
4, 5 = 3
6, 7 = 4 a zbytek je asi jasný. Snad budou samé jedničky.
Malý PS 16 (mosty - doplním ty, tzn. že červeně vybarvím políčko Už je. Pokud se vybarví správně, vyjdou 2 sloky básně)
PS - písanka str. 16, 17, 18
Čtení - čítanka str. 84, 85 + 85/HRA do sešitu Čtení + vlastní čtení dle zájmu.
Matematika:
Už umíte násobky dvou? Snad ano (představ si to na rozdávání bombónů: jednomu dám 2, kolik má? Dvěma kamarádům dám po dvou bombónech, kolik jsi rozdal?)
PS 41, 42, 43 (Dělení znamená rozdělování kamarádům. Zkuste doma názorně. 6 kuliček rozdělit mamince a tátovi: 1mámě, 1 tátovi, 2mámě, 2 tátovi, 3 mámě, 3 tátovi, kolik má každý?)
Prvouka:

Učebnice str. 50, 51
PS str. 50, 51
Týden 14.4. - 17. 4.
Týden 20.4 - 24.4.
Týden 27.4. - 1.5.
Učivo mimo Aj. :učivo zde:
Anglický jazyk: učivo zde:
Týden 4.5. - 7.5.
Učivo mimo Aj.: učivo zde:
Anglický jazyk: učivo zde:
Týden 11.5. - 15.5.
Učivo mimo Aj.: učivo zde:
Anglický jazyk: učivo zde:
Týden 18.5. - 22.5.
Učivo mimo Aj.: učivo je zde:
Anglický jazyk: učivo je zde:
Týden 25.5. - 29.5.
Učivo mimo Aj.: učivo je zde:
Anglický jazyk: učivo je zde:

Týden 1.6. - 5.6.
Učivo mimo Aj.: učivo je zde:
Anglický jazyk: učivo je zde:

Týden 8.6. - 12.6.
Učivo mimo Aj.: učivo je zde:
Anglický jazyk: učivo je zde:
Týden 15.6. - 19.6.
Učivo mimo Aj.: učivo je zde:
Anglický jazyk: učivo je zde: