IV. třída

Týden 16.3. - 20.3.

Český jazyk:

1. Písemně do sešitu Čj - D, (nebo v případě nouze Čj -Š) napiš cv. e, f, g, h, i str. 6 růžovisko. Slova očísluj číslem slovního druhu.

2. Ve cvičení e,f,g podtrhni vodorovně podmět (může být, ale nemusí být).

3. Ve cvičení h a i podtrhni vlnovkou přísudek (může být, ale nemusí být).

4. Napiš počet dvojslabičných slov ve cv. e

5. Napiš počet trojslabičných slov ve cv. f

6. Napiš počet čtyřslabičných slov ve cv. g

7. Napiš počet pětislabičných slov ve cv. h

8. Napiš počet jednoslabičných slov ve cv. e

Příště pokračujeme číslem 9

Ti kteří nepíší diktáty napíší jen prvních pět vět v každém cvičení + splní všechny ostatní úkoly.

Čtení:
Čítanka str. 96 a 98 + četba vlastní knihy.

Matematika:

Uschovejte si 3 tabulky, které jste tento týden vyplnili,  po návratu do školy podepsané odevzdáte. Výmluvy o ztrátě nepřijmu.

Do sešitu M-D (nebo M-Š) vypracujete: /xx je strana, U je učebnice, označuj číslem

1. cv.6/11 U- kolik úseček je v obrazci?

2. cv.7/11 U - kolik úseček je v obrazci?

3. cv.9/13 U - 11 zlomků, vypočítej výsledek z čísla a zapiš:

88,100,420,999,666,25,84,49,1000,720,630. A ještě jednou:

4. 72, 360, 54, 330, 180, 1005,1984, 287, 550, 736, 459.

5. cv.3/15 U- 14 zlomků, vypočítej výsledek z čísla a zapiš:

4280, 288, 95, 348, 1804, 440, 693, 1010, 539, 1110, 621, 594, 704, 1010.

6. cv. 3/15 U- napiš, který zlomek je nejmenší

7. cv. 3/15 U- napiš, který zlomek je největší

8. cv. 11/16 U- vypočítej všech 12 příkladů i se zbytkem

9. cv.14/17 U - přepiš do sešitu 5 příkladů na odčítání a vypočítej

10. cv.15/17 U do řady za sebe napiš výsledky 12 příkladů vypoč. zpaměti

Příští týden pokračujeme příklady č. 11, 12, 13 atd. Výmluvy na málo místa v sešitě nepříjmám, sešitů máte dost.


Vlastivěda:

Velkomoravská říše - učební text v příloze + pracovní sešit str. 9 a 10 vyplnit

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE (9. stol. n. l.)

Prvním skutečným státem na našem území byla Velkomoravská říše (Velká Morava).

Založil ji kníže Mojmír.

Jeho nástupce Rastislav připojil k říši další území. Pozval na Velkou Moravu dva učené muže – Konstantina (Cyrila) a Metoděje.

Protože zvěstovali novou křesťanskou víru, říká se jim věrozvěstové. Bylo to roku 863.

Aby jim lidé rozuměli, šířili křesťanství ve staroslověnštině a vytvořili staroslovanské písmo – hlaholici.

Rozkvět Velké Moravy pokračoval i za knížete Svatopluka. Mezi jeho syny však propukly spory o moc a tak Velkomoravská říše podlehla nájezdům kočovných kmenů. V 10. stol. n. l. se rozpadla.

Naučit se novou látku Velkomoravská říše.
Pracovní sešit str. 9/1 nápověda pro rodiče: D = Mojmír II.
Řazení písmen k textu 1. řádek - C, D, D, A
2.řádek - C, A, B, B
str. 9/2 Start: Rastislav, Soluně, Cyril, Řecko, srozumitelná, křesťanství, Metoděj, císař, latinském, hlaholice, červenec, slovanském.
str. 10/1,2,3: Správná slova k doplnění by děti měly znát, popřípadě hledat v předchozích zápisech ( sešit)
v kapitolách 'Za dávných časů', 'Keltové', 'Slované' + nová látka' Velkomoravská říše'

 

Přírodověda:

Ekosystém parku - učebnice str. 52-55; pracovní sešit str. 29-31 vyplnit

Anglický jazyk:

-----------------------------------------------------------------------------------

Týden 23.3. - 27.3.

Český jazyk:

9. Písemně do sešitu Čj - D, (nebo v případě nouze Čj -Š, nebo jakéhokoliv) napiš cv. a, b, c, d, e a f  str. 12 růžovisko. Slova očísluj číslem slovního druhu.

10. Ve cvičení a, b, +c podtrhni vodorovně podmět (může být, ale nemusí být).

11. Ve cvičení d, e + f podtrhni vlnovkou přísudek (může být, ale nemusí být).

12. Napiš počet dvojslabičných slov ve cv. a (v celém dohromady)

13. Napiš počet trojslabičných slov ve cv. b (v celém dohromady)

14. Napiš počet čtyřslabičných slov ve cv. c (v celém dohromady)

15. Napiš počet pětislabičných slov ve cv. d (v celém dohromady)

16. Napiš počet pětislabičných slov ve cv. e (v celém dohromady)

17. Kolik zvířat se vyskytuje ve větách na celé str. 12 celkem?

18. Kolik vlastních jmen se vyskytuje ve větách na celé str. 12 celkem?

19. Kolik zvířat se vyskytuje ve větách na celé str. 13 celkem?

20. Kolik vlastních jmen se vyskytuje ve větách na celé str. 13 celkem?

Příště pokračujeme číslem 21

Ti kteří nepíší diktáty napíší jen prvních pět vět v každém cvičení + splní všechny ostatní úkoly.

Čtení: čítanka str. 97, úkoly k četbě - na list papíru děti odpoví na otázky vztahující se k článku.
Prosím rodiče, aby jejich odpovědi podepsali.
Kontrola odpovědí proběhne po návratu do školy.
Otázky k článku - viz příloha.
Děti, které zatím ani za první pololetí nemají splněnou četbu vlastní knihy, ať využijí čas k četbě.
Po návratu do školy budu ověřovat, zda svoji knihu přečetli.

 

Matematika:

Do sešitu M-D (nebo M-Š) vypracujete: /xx je strana, U je učebnice, označuj číslem

11. Slovní úloha 6/25 U vypočítej všechny 3 otázky (rovnice+výsledek+odpověď)

12. Slovní úloha 8/25 U vypočítej výsledek (rovnice+výsledek+odpověď)

13. Slovní úloha 21/27 U vypočítej výsledek(rovnice+výsledek+odpověď)

14. Slovní úloha 23/27 U vypočítej výsledek(rovnice+výsledek+odpověď)

15. Slovní úloha 25/27 U vypočítej výsledek(rovnice+výsledek+odpověď)

16. Slovní úloha 27/27 U vypočítej výsledek(rovnice+výsledek+odpověď)

17. Cv. 2/32 z celku, který určím vypočítej část u 13 zlomků: (bude 13 výsledků)

888, 99, 660, 1000, 140, 640, 810, 300, 450, 1500, 71, 420, 12000.

Nápověda: dělím jmenovatelem, násobím čitatelem.

18. Slovní úloha 17/34 U vypočítej výsledek(rovnice+výsledek+odpověď)

19. Slovní úloha 18/34 U vypočítej výsledek(rovnice+výsledek+odpověď)

20. Slovní úloha 19/34 U vypočítej výsledek(rovnice+výsledek+odpověď)

Příští týden pokračujeme číslem úkolu 21, pak 22 atd.

Jakékoliv dotazy je možné adresovat na můj email: radkrivanek@seznam.cz

Klikněte na odkaz nad tímto textem slovo Vlastivěda:

PRVNÍ PŘEMYSLOVCI: učební text a obrázek (viz příloha) - vytisknout, nalepit do sešitu, naučit se.
Prac. sešit str. 11. Nápověda: 11/1  5= PRAŽSKÝ HRAD 11/2  a) Vratislav
b) Spytihněv
Uprostřed prac. sešitu je vyjímatelná část - Rodokmeny panovníků - lze využít!
Pro aktivní děti: Vyhledej a seznam se s pověstmi Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka

OTÁZKY:
1. Jak se říká vybájenému (vymyšlenému) vypravování o nějakém
skutečném místě, osobě nebo o skutečné (historické) události?
………………………………………….
2. Je článek O zpívající lípě v Telecím pověst?
ANO/NE
3. Co znamená, že lípa měla 12 m v objemu?
…………………………………………………………………………………………………
4. Zkus napsat letopočet, který by odpovídal slovům
„ v polovině 18. století“. …………………
5. Vysvětli, co znamená, že člověk těžce želel knih, které mu sebrali?
…………………………………………………………………………………………………….
1. Jak se říká vybájenému (vymyšlenému) vypravování o nějakémskutečném místě, osobě nebo o skutečné (historické) události?………………………………………….2. Je článek O zpívající lípě v Telecím pověst?ANO/NE3. Co znamená, že lípa měla 12 m v objemu?…………………………………………………………………………………………………4. Zkus napsat letopočet, který by odpovídal slovům„ v polovině 18. století“. …………………5. Vysvětli, co znamená, že člověk těžce želel knih, které mu sebrali?…………………………………………………………………………………………………….

PRVNÍ PŘEMYSLOVCI:
Přemyslovská knížata.
V 10. století vládne Čechám nejsilnější rod – Přemyslovci.
V této době začal vznikat na našem území český stát.
Prvním historicky doloženým Přemyslovcem byl kníže Bořivoj.
S manželkou Ludmilou přijali křest, šířili křesťanství a zakládali kostely.
Jejich vnuk Václav byl vychováván babičkou Ludmilou. Byl velmi
vzdělaný, za poplatek udržoval mír, šířil křesťanství.
Byl zavražděn (r. 935) svým bratrem Boleslavem.
Ludmilu nechala zavraždit Václavova matka Drahomíra.
Václav a Ludmila byli prohlášeni za svaté.
Státním svátkem 28. září si připomínáme sv. Václava, patrona naší země.
Boleslav I.( zvaný Ukrutný) byl úspěšný politik, začal razit stříbrné
denáry.
Boleslav II. (Pobožný) nechal vyvraždit Slavníkovce.
Po něm vládli Oldřich (pověst Oldřich a Božena) a jeho syn Břetislav
(pověst Břetislav a Jitka).
Břetislav určil jako následníka trůnu nejstaršího člena rodu.
Břetislavův syn Vratislav II. se tak stal prvním českým králem
bez dědičného titulu.

Přírodověda:
Ekosystém potoka a řeky - učebnice str 56 (jde o opakování částí řeky, významu vody
v přírodě,....)

prac. sešit str. 32

Anglický jazyk:

-úkoly klikněte na modrý nadpis

 

Týden 30.3 - 3.4.

Český jazyk:

Nápověda před začátkem práce:  Podmět - otázka KDO? Přísudek otázka CO DĚLÁ?

21. Písemně do sešitu Čj - D, (nebo v případě nouze Čj -Š, nebo jakéhokoliv) napiš cv. a, b, str. 2 + c, d, e, f + g str. 3 žlutisko. Slova ve cvičeních a+b očísluj číslem slovního druhu.V dalších bodech pracuješ s těmito cvičeními.

22. Ve cvičení a, b, +c podtrhni vodorovně podmět (může být, ale nemusí být).

23. Ve cvičení d + e podtrhni vlnovkou přísudek (může být, ale nemusí být).

24. Ve cvičení f + g podtrhni základní skladební dvojice =podmět vodorovně, přísudek vlnovkou.

25. Napiš počet tázacích vět ve cv. a + b (v obou dohromady)

26. Napiš počet oznamovacích vět ve cv. c + d (v obou dohromady)

27. Napiš počet rozkazovacích vět ve cv. e + f (v obou dohromady)

28. Napiš, kolikrát se ve cvičení g objevuje psovitá šelma (pozor, chyták!) (v celém cvičení dohromady)

Ti, kteří nepíší diktáty, napíší jen první čtyři věty v každém cvičení + splní všechny ostatní úkoly.

29. Napiš cvičení a, b, str. 6 žlutisko tak, že budeš psát jen podmět  a přísudek, ne nic jiného.  Příklad: Včera naše milá maminka uvařila velice chutný oběd. Ty napíšeš větu: Maminka uvařila. Pokud tam nebude podmět, píšeš jenom přísudek. Pokud tam nebude přísudek, napíšeš pouze podmět.

Příště pokračujeme číslem 30

 

Matematika: úkoly zde

 

Jakékoliv dotazy je možné adresovat na můj email: radkrivanek@seznam.cz

Čtení, vlastivěda a přírodověda: úkoly zde

Anglický jazyk: úkoly zde

Týden 6.4. - 9.4.

Český jazyk:

Stále platí nápověda před začátkem práce:  Podmět - otázka KDO? Přísudek otázka CO DĚLÁ?

30. Písemně do sešitu Čj - D, (nebo v případě nouze Čj -Š, nebo jakéhokoliv, hlavně chronologicky pokračuj číslováním) napiš cv. a, b, d, str. 9 žlutisko. Začíná to celé slovem Holubi a končí slovem psi. Slova  ve cvičeních a+b očísluj číslem slovního druhu.

31. Ve cvičení c a d podtrhni vodorovou rovnou čarou podmět (může být, ale nemusí být) a vlnovkou přísudek (může být, ale nemusí být).

32. Ve stejných cvičeních a-d spočítej počet vyskytujících se zvířat v každém cvičení zvlášť. Pokud se zvíře vyskytuje dvakrát, počítáš jej dvakrát (odpovědí budou čtyři čísla - např. 2, 8, 10, 5 - jasné, že toto není správně).

Ti, kteří nepíší diktáty, napíší jen první tři věty v každém cvičení + splní všechny ostatní úkoly.

33. Přečti si celou stranu 113 učebnice Čj a odpověz na 11 otázek, které se tam vyskytují. Stránku 113 si dočti až do konce a zkus si zapamatovat co nejvíce informací.

Příště pokračujeme číslem 34

 

Matematika: úkoly zde

Čtení, vlastivěda a přírodověda: úkoly zde

Anglický jazyk: úkoly zde:

 

Týden 13.4. - 17.4.

Český jazyk: úkoly zde:

Matematika: úkoly zde:

Čtení, vlastivěda a přírodověda: úkoly zde:

Anglický jazyk: úkoly zde:

 

Týden 20.4 - 24.4.

Český jazyk: úkoly zde:

Matematika: úkoly zde:

Čtení, vlastivěda a přírodověda: úkoly zde:

Anglický jazyk: úkoly zde:

Týden 27.4 - 1.5.

Český jazyk: úkoly zde:

Matematika: úkoly zde:

Čtení, vlastivěda a přírodověda: úkoly zde:

Anglický jazyk: úkoly zde:

Týden 4.5. - 7.5.

Český jazyk: úkoly zde:

Matematika: úkoly zde:

Čtení, vlastivěda a přírodověda: úkoly zde:

Anglický jazyk: úkoly zde:

Týden 11.5. - 15.5.
Český jazyk: úkoly zde:

Matematika: úkoly zde:

Čtení, vlastivěda a přírodověda: úkoly zde:

Anglický jazyk: úkoly zde:

Týden 18.5. - 22.5.

Český jazyk: učivo je zde:

Matematika: učivo je zde:

Čtení, vlastivěda a přírodověda: učivo je zde:

Anglický jazyk: učivo je zde:

Týden 25.5. - 29.5.

Český jazyk: učivo je zde:

Matematika: učivo je zde:

Čtení, vlastivěda a přírodověda: učivo je zde:

Anglický jazyk: učivo je zde:

Týden 1.6. - 5.6.

Český jazyk: učivo je zde:

Matematika: učivo je zde:

Čtení, vlastivěda a přírodověda: učivo je zde:

Anglický jazyk: učivo je zde:

 

Týden 8.6. - 12.6.

Český jazyk: učivo je zde:

Matematika: učivo je zde:

Čtení, vlastivěda a přírodověda: učivo je zde:

Anglický jazyk: učivo je zde:

 

Týden 15.6. - 19.6.

Český jazyk: učivo je zde:

Matematika: učivo je zde:

Čtení, vlastivěda a přírodověda: učivo je zde:

učivo je zde:

Anglický jazyk:

Týden 22.6. - 25.6.

Český jazyk: učivo je zde:

Matematika:

Čtení, vlastivěda a přírodověda: učivo je zde:

Anglický jazyk: učivo je zde: