Pravidla pro školní rok 2021/2022

Školní rok 2021/2022 - Školní družina

Základní informace:
*Školní družina je umístěna v 1. patře budovy.
*Pracuje s dětmi 1. – 4. ročníku.
*Platba činí 500 Kč za pololetí. Platí se ve dvou splátkách,
a to za období září – leden a únor – červen.
*Jako vychovatelky zde pracují Mgr. Magdalena Valešová,
Zdislava Ryšánková, Bc. Zita Dočkalová

*Provoz školní družiny je zajištěn od 11.30 do 16.00.
V době od 11.30 do 12.45 probíhá oběd a volná zájmová
činnost dětí.
Od 12.45 do 14.00 následuje pobyt dětí na školním dvoře.
Pro děti je to čas určený především ke společným sportovním
činnostem i individuálním pohybovým hrám.
Od 14.00 do 15.00 probíhá v družině organizovaná činnost.
V této době není možné si děti vyzvedávat.

Se svolením rodičů (a po dohodě s třídním učitelem)
si mohou žáci po 15. hodině vypracovat domácí úkoly.

Informace pro rodiče:

Vzhledem k tomu, že děti tráví denně minimálně hodinu pobytem
venku, je nezbytné, aby měly pro tento pobyt vhodné oblečení
a obutí.
Mohou je mít uložené v šatně.
Prosíme tímto rodiče, aby dětem také zdůraznili, že se musí převlékat.

Omlouvání dětí z družiny (dřívější odchod nebo změna) musí být
sděleno písemně (prosíme na samostatný list papíru – kvůli evidenci)
a s podpisem jednoho z rodičů.
Ústní sdělení od dítěte je pro omluvu nepřípustné.