Školní družina

Základní informace:

  • Školní družina je umístěna v 1. patře budovy.
  • Pracuje s dětmi 1. – 4. ročníku.
  • Platba činí 500 Kč za pololetí. Platí se ve dvou splátkách, a to za období září – leden a únor – červen.
  • Jako vychovatelky zde pracují Mgr. Magdalena Valešová, Bc. Zita Dočkalová a p. Mgr. Pavla Vodáková.
  • Provoz školní družiny je zajištěn od 11.30 do 16.00.V době od 11.30 do 12.45 probíhá oběd a volná zájmová činnost dětí.Od 12.45 do 14.00 následuje pobyt dětí na školním dvoře.
  • Pro děti je to čas určený především ke společným sportovním činnostem i individuálním pohybovým hrám.
  • Od 14.00 do 15.00 probíhá v družině organizovaná činnost.
  • Se svolením rodičů (a po dohodě s třídním učitelem) si mohou žáci po 15. hodině vypracovat domácí úkoly.


Informace pro rodiče:

Vzhledem k tomu, že děti tráví denně minimálně hodinu pobytem venku, je nezbytné, aby měly pro tento pobyt vhodné oblečení a obutí. Mohou je mít uložené v šatně. Prosíme tímto rodiče, aby dětem také zdůraznili, že se musí převlékat.

Omlouvání dětí z družiny (dřívější odchod nebo změna) musí být sděleno písemně (prosíme na samostatný list papíru – kvůli evidenci) a s podpisem jednoho z rodičů. Ústní sdělení dítěte je nepřípustné.