Školní rok 2017/2018

Počty žáků a učitelé: (dle zahajovacího výkazu)


Třída

Třídní učitel

Celkem žáků

celkem

chlapci

děvčata

I. A

Mgr. Bohuslava Koláčková

14

9

5

I. B

Mgr. Šárka Cardová

15 10 5

II.

Mgr. Blanka Kokojanová

28

18

10

III.

Mgr. Jiřina Reichmanová

20

16

4

IV.

Mgr. Radovan Křivánek

21

11

10

V.

Mgr. Sylva Pavlíková

23

11

12

Celkem

121

75

46


Ve školní družině pracují paní vychovatelky p. Mgr. Magdalena Valešová, p. Mgr. Petra Siváčková a p.Jana Ďásková, práce školnické a úklid vykonává paní Ilona Rousková, dovoz a výdej obědů obstarává paní Zuzana Sobotková.


Celková kapacita školy: 160 žáků.

Celková kapacita školní družiny: 120 žáků.

Celková kapacita školní výdejny 120 žáků.


Školní výdejna bez kuchyně, stravuje se zde 112 žáků.


Učitelé, jejich kvalifikace a praxe:

Jméno:                                                      Kvalifikace:                                     Praxe:

Mgr. Blanka Kokojanová

1. stupeň ZŠ

20

Mgr. Radovan Křivánek

1. stupeň ZŠ

36

Mgr. Bohuslava Koláčková

1. stupeň ZŠ

36

Mgr. Sylva Pavlíková

1. stupeň ZŠ

35

Mgr. Šárka Cardová 1. stupeň ZŠ 20

Mgr. Jiřina Reichmanová

1. stupeň ZŠ

31

Mgr. Magdalena Valešová

vychovatelství

13