Složení rady školy

Za rodiče:

- p. Gustav Zlatý, Mezihorní 505, Říčany

- p. Olga Staňková, Okrouhlická 206, Říčany

Za školu:

- p. Mgr. Pavla Vodáková, speciální pedagog ZŠ, Lipová 1316, Rosice

- p. Mgr. Sylva Pavlíková, učitelka ZŠ, Havířská 283, Rosice

Za obec:

- p. Ing. Jan Studený, starosta obce Říčany

- p. Ing. Stanislava Volavá, ekonomka OÚ Říčany