Složení rady školy

Za rodiče:

- p. MUDr. Petra Vysočanová, lékařka, Říčany, Jihlavská 103

- p. Zuzana Pospíšilová, MD, Říčany, nám. Osvobození 576

Za školu:

- p. Mgr. Šárka Cardová, učitelka ZŠ, Veverské Knínice 309

- p. Mgr. Jiřina Reichmanová, učitelka ZŠ, Veverské Knínice 242

Za obec:

- p. Ing. Jan Studený, starosta obce Říčany

- p. Ing. Stanislava Volavá, ekonomka OÚ Říčany