Akce školy 2023/2024

Školní rok 2023/2024


I. pololetí

4. 9.  Slavnostní přivítání prvňáčků

20. 9.  Představení v Divadle Radost (1. a 2. ročník)

21. 9.  Baletní představení v Mahenově divadle (3. a 4. ročník)

22. 9.  Účast žáků při sklizni brambor (4. a 5. ročník)

29. 9.  Poznávání přírody (projektový den 1. - 5. ročník)

3. 10.  Setkání s paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

11. 10.  Přírodověda hravou formou (4. ročník, činnostní učení)

12. 10.  Návštěva zoologické zahrady (3. ročník)

září, říjen  Rozvíjení finanční gramotnosti (2. - 4. ročník)

září → listopad   Plavecká výuka  (2. a 3. ročník)

3. 10.  Setkání s paní spisovatelkou (čtenářská gramotnost)

5. 10.  Návštěva Hvězdárny a planetária (4. a 5. ročník)

25. 10. Výročí vzniku samostatného československého státu (projektový den)

30. 10.  Halloween v anglickém jazyce (projektový den)

1. 11.  Naučná čarodějná stanoviště (mezipředmětové vztahy)

8. 11.  Přednáška o kyberšikaně pro rodiče (primární prevence)

7. 11., 9. 11.  Soutěž Bobřík informatiky (digitální gramotnost, 5. ročník)

1. 12.  Vánoční jarmark a dílničky 

3. 12.  Hudební vystoupení žáků při rozsvícení vánočního stromu v Říčanech

5. 12.  Exkurze hvězdárny a planetária v Brně (1. a 2. ročník) 

7. 12.  Předvánoční návštěva pečovatelského domu (školní družina)

7. 12.  Beseda s panem spisovatelem (tisk a kompletace knihy v knihárně, 1., 2. a 3. ročník)

8. 12.  Beseda s panem spisovatelem (tisk a kompletace knihy v knihárně, 4. a 5. ročník)

18. 12.  Knihovničky ve třídách - čtení (čtenářská gramotnost)

20. 12.  Příprava vánočního cukroví 

6. 1.  Tříkrálová sbírka (účast žáků)

11. 1.  Účast žáků v literární a výtvarné soutěži (1. - 5. ročník)

15. 1.  Preventivní programy Třída jako Team, Internetem bezpečně (1. a 3. ročník, Podané ruce)

15. 1.  Ukázková hodina čtení pro rodiče (1. A, čtenářská gramotnost)

17. 1. Preventivní program Nebezpečí drog (4. a 5. ročník)

leden, únor  Bruslení v rámci tělesné výchovy (zimní stadion v Rosicích)

30. 1.  Loutkové divadelní představení - O princi z knížky (1. - 3. ročník), Aladinova kouzelná lampa (4. a 5. ročník) 

- v průběhu I. pololetí - činnosti a projektové dny ve školní družiněII. pololetí

20. 2.  Návštěva vědeckého parku VIDA! v Brně (4. a 5. ročník)

27. 2.  Exkurze do České televize (3. ročník)

28. 2.  Preventivní program ve 2. A (Podané ruce)

Návštěva předškoláků v 1. třídě

11. 3. - 15. 3.  Škola v přírodě (pobytový výukový program pro 4. a 5. ročník), Ostrov u Macochy

15. 3.  Vystoupení žáků na vítání občánků

22. 3.  Den otevřených dveří

22. 3.  Velikonoční dílničky a jarmark 

27. 3.  Návštěva předškoláků v 1. A 

březen - matematická soutěž Pangea (3. a 4. ročník)

duben - soutěž Matematický klokan (2. - 5. ročník)

březen, duben, květen - Dopravní výchova (4. ročník)

3. 4.  Účast na fotbalovém turnaji McDonald´s Cup (1. - 3. ročník)

9. 4.  Recitační soutěž (3. ročník)

duben - Den Země (práce tematicky zaměřena na ekologii, 1. - 5. ročník)

Rozvíjení finanční gramotnosti (5. ročník)

1. 5.  Vystoupení žáků u pamětního kamene (2. A)

3. 5.  Hra v anglickém jazyce (3. ročník)

12. 5.  Den matek (hudební a divadelní představení žáků)

15. 5.  Adaptačně sportovní dopoledne pro žáky budoucích šestých ročníků

16. 5.  Preventivní program ve 3. ročníku  (Podané ruce)

16. 5. Dopravní výchova - finále (4. ročník)

22. 5.  Sportovní oylmpiáda (pozvání škol v mikroregionu Kahan)

31. 5.  Výukový program o dravých ptácích (Zayferus, 1. - 5. ročník)

7. 6.  Dětský den - hrad Šternberk u Olomouce (1. - 5. ročník)

12. 6.  Sportovní den na Marečkově louce, 1. - 5. ročník (Meniskos Brno)

14. 6.  Recitační soutěž (3. ročník)

21. 6.  Sportovní den (říčanský rybník a okolí)

Návštěva říčanské knihovny (1. - 5. ročník)

28. 6.  Rozloučení s 5. třídou

- v průběhu II. pololetí - činnosti a projektové dny ve školní družině