Historie školy

     Podle dosažitelných zpráv bylo v Říčanech postupně pět škol. Vůbec první ověřitelná písemná zpráva o tom, že v Říčanech existovala škola je z roku 1674 v ostrovačické matrice.
   
       První škola byla postavena v místech, kde dnes stojí dům č. 3 v dnešní Školní ulici. Když roku 1709 při požáru kostela shořela také škola, byla v následujícím roce postavena škola nová o několik málo metrů blíže k potoku. Jak dlouho se v této škole vyučovalo není z psaných záznamů prokazatelně známo, ale jisté je, že třetí školou z roku 1751 byl domek o dvou místnostech s doškovou střechou. V této škole se však dlouho neučilo.
     
     Se stavbou čtvrté školy se začalo na jaře roku 1875 a v následujícím roce 1876 již byla provozována. Škola byla postavena stavitelem Janem Krejčím za 18 151 zlatých na obecním pozemku u kostela. Ve škole byly 3 třídy, třípokojový byt nadučitele, dvoupokojový byt učitele a jednopokojový byt podučitele. Příslušenstvím byly: stáj pro krávu, dřevník a chlév pro vepřový dobytek.
     Škola byla v prvém roce dvoutřídní. Chodilo do ní 213 žáků ve věku od 6 do 14 let. V první třídě bylo 136 žáků, ve druhé 76 žáků. Teprve až ve školním roce 1878/79 se škola  v Říčanech stala školou trojtřídní, kterou navštěvovalo 215 žáků. Děti seděly v lavicích po osmi vedle sebe. Lavice byly vždy dvě vedle sebe, takže v řadě sedělo 16 žáků. Řad bylo ve třídě šest. Ulička byla jenom podél stěny, v níž byly dveře.
   
      V dubnu 1907 započala stavba dvoutřídní v pořadí již páté nové budovy školy. Stála vedle bývalé požární zbrojnice na východ od staré školní budovy. Dnes je v těchto místech park.
   
      V září školního roku 1907/08 v budově začala výuka. V obou budovách  bylo šest  žákovských tříd v pěti místnostech. Teprve od roku 1927/28 byla škola šestitřídní. V letech válečných nastalo omezování počtu tříd. V roce 1943/44 byly už ve škole jen čtyři třídy s počtem 147 žáků a tak to vydrželo do konce války. Koncem války byla naprosto  zničena posledně vybudovaná škola a výuka začala 4. června ve staré škole ve třech třídách bez oken. V říjnu 1945 byl počet tříd rozšířen na 4 a od roku 1949/50 se vyučovalo v pětitřídní škole.
     
     Od této doby došlo k mnoha vylepšením budovy. Školní rok 1952/53 přinesl položení parket do tříd, rok 1953/54 elektrické vedení do celé budovy, rok 1955/56 instalaci splachovacích záchodů, zavedení vodovodu do tříd. V roce 1957/58 byla provedena velká oprava :kotel, ústřední topení -  v provozu od prosince 57, nová okna, rok 1958/59 - taras kolem školní zahrady.
     Od roku 1963/64 byla zřízena školní družina, kterou navštěvovalo 24 až 29 žáků a funguje dodnes.

  
      V roce 1974/75 došlo ke generální opravě, při které byla vyměněna některá okna, dveře, byla provedena přestavba záchodů a vytvořen rozvod teplé vody.
Již v osmdesátých letech bylo ale konstatováno porušení statiky budovy a ta musela v roce 1989 do opravdové generální opravy, která  trvala do roku 1993 a stála 5,5 mil. Kč.

    
      V roce 2010 a 2011 byla vyměněna všechna okna budovy za trojsklenná plastová, která šetří energie na vytápění prostor. 

    
      V současné době prochází škola modernizací, učebny jsou vybavovány digitálními technologiemi a interaktivními panely. V budoucnosti plánujeme školu nově architektonicky přebudovat a rozšířit.  


Mgr. Radovan Křivánek