Školská rada

Školská rada je orgánem školy, který dává možnost určitým osobám podílet se na správě školy:

→ zákonným zástupcům nezletilých žáků,

→ zletilým žákům a studentům, 

→ pedagogickým pracovníkům školy,

→ zřizovateli,

→ dalším osobám.


Tomu odpovídá složení školské rady:

→ 1/3 členů jmenovaná zřizovatelem

→ 1/3 členů zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty

→ 1/3 členů zvolena pedagogickými pracovníky dané školy

Funkční období je 3 roky.

 

Aktuální složení školské rady

Jednací řád školské rady

 

Zápisy ze školské rady:

Školská rada 18. 9. 2023

Školská rada 30. 5. 2023

Školská rada 28. 2. 2023

Školská rada 6. 12. 2022

Školská rada 20. 9. 2022