Platby rodičů

Naše škola disponuje dvěma účty, na které rodiče mohou posílat peníze:

Účet školy - 2023981349 / 0800

Platby rodičů - 494613113 / 2010  


Pokud máte na škole více dětí, plaťte prosím každé dítě zvlášť!

Plaťte prosím také každou platbu (částku) zvlášť, ne dohromady!ŠKOLNÍ DRUŽINA

→ Na Účet školy - od 1. 2. 2024 byla částka navýšena na 900 Kč/pololetí, úhradu za 2. pololetí pošlete prosím do konce února (do Zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka/žákyně - školní družina)DO KONCE LISTOPADU 2023

→ na Účet školy - 600 Kč - Školní pomůcky (variabilní symbol 222324, do Zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka/žákyně, třídu)


→ na Účet školy - částka za pracovní sešity 2. - 5. ročník (informace a souhlas zákonného zástupce viz třídní schůzky) bude sdělena třídním učitelem (variabilní symbol 332324, do Zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka/žákyně, třídu)


→ na Platby rodičů - 1500 Kč - školní akce (např. exkurze, vystoupení, besedy) konané v průběhu školního roku