Činnosti ve školní družině

Ve školní družině jsme vyráběli netopýra ke dni zvířat, dále žáci dělali pokusy s vodou, věnovali jsme spoustu času aktivitě s názvem ,,Malíř podzim“ a přesvědčili jsme se, že nás mnohdy děti umí rozesmát. Přišel k nám žák a povídá: ,,Vyrobil jsem si ochranu proti Covidu“.

vychovatelky ŠD