Činnosti ve školní družině - březen

Březen je měsíc, ve kterém se začínáme těšit na jaro. A také je již od roku 1955 Měsícem knihy. S dětmi v družině jsme si kulturu četby ještě rozšířili i na kulturu hudby a divadla. Uspořádali jsme KONCERT DĚTÍ a obohatili tak všechny přítomné o hudební zážitek. Děti se před vystoupením svých spolužáků dozvěděly, co to vlastně koncert je a seznámili se s některými společenskými pravidly při návštěvě koncertu. Musíme s radostí říct, že jsme byly mile překvapené, jak odpovědně se malí hudebníci na svá vystoupení připravili a koncert měl opravdu úspěch. Každý účinkující pak obdržel malou odměnu.

Téma čtenářství, ale také hudby a vyjádření se pohybem nás všechny provázelo celý měsíc. O knížkách jsme si povídali, četli jsme si, věnovali se drobné dramatizaci textu. Žáci naší družiny shromáždili informace o svých přečtených knihách a tak vznikla nástěnka plná titulů oblíbených knížek i s jejich obsahem a hodnocením. Děti si také vyrobily veselé záložky do knížky. Ve volném čase se stalo zejména pro starší děti velkou zábavou cvičení a tancování na hudbu podle předlohy. Menší děti se zase věnovaly hře na tělo, vyjádření emocí pohybem a nechyběl ani poslech hudby a písniček na přání.

Ve všech třídách jsme se v průběhu celého měsíce věnovali také tématu jara, změnám v přírodě a velikonočním zvykům. Starší žáci si připomněli i březnový Světový den divoké přírody a rozšířili si znalosti o živočiších z různých koutů našeho světa. Ostatně pozorování přírody se věnujeme celoročně a to mimo jiné i přes drobnohled mikroskopu, který nám stojí v družině na okně a děti se velmi těší na každý nový „preparát“, který mohou pod mikroskopem pozorovat.
Jarní tvoření, které k březnovým aktivitám neodmyslitelně patří, bylo směřováno k výzdobě družinové jarní nástěnky, některé výrobky si děti odnesly domů a také jsme tvořili výrobky pro Velikonoční jarmark, který společně s jarními Dílničkami probíhal v celé naší škole. Dětem dělalo radost, že se jejich výrobky líbí a že je lidé kupují. Peníze pak poputují na oslavu Dne dětí v červnu.

I přesto, že děti v družině mají každodenní pohyb venku na školním hřišti, také se už těší, že se bude oteplovat a pohybové hry a soutěže budou probíhat pod slunečnou oblohou. 

vychovatelky ŠD


Touto aktualitou bych chtěl paním vychovatelkám moc poděkovat za jejich dosavadní práci.
Jsem velmi rád, že děti činnosti baví, náplň aktivit je bohatá, paní vychovatelky jsou kreativní a práce ve školní družině probíhá tak, jak jsme se domluvili na začátku školního roku. Děkuji!

Mgr. Radovan Křivánek