Činnosti ve školní družině - duben

Dubnový čas strávený v družině byl naplněný různorodými činnostmi a hrami, ale dvě témata pro tento měsíc byla společná.

Především jsme slavili Den Země. Se skupinou těch nejmenších jsme si přečetli pohádku  O princezně Zemi a po společném povídání děti napsaly „Co bych udělal já, abych zachránil princeznu Zemi před zlým drakem Odpadem. Také je velmi zajímal příběh O vodě, který jsme si promítli a děti si pak vyrobily posunovací kolečko „Koloběh vody v přírodě.“

Skupina starších dětí si s paní vychovatelkou povídala o jednotlivých přírodních živlech,  také jak chránit přírodu naší planety a vytvořili společně velký obraz Země. Do svých obkreslených rukou pak napsali, které věci a skutky mohou zlepšit život na Zemi.

Nejstarší děti pak svoje vědomosti a znalosti využili při luštění různých kvízů a hádanek. Také si připomněli Den ptactva a v rámci projektu „Naši ptáci“ se učili poznávat ptáky podle jejich zpěvu a určovat různé druhy ptáků. Projekt pak završili hezkým výtvarným dílem.

Na družinové nástěnce si mohly všechny děti pohrát s pohyblivými kolečky a seznámit se s jednotlivými vývojovými stadii různých zvířat.

Na školním dvoře jsme pro děti uspořádali soutěžní hru, ve které smíšené skupinky uplatnily to, co si o naší Zemi ze společného povídání zapamatovaly a odměna opět čekala na všechny, kteří se do soutěže zapojili a dokázali vyluštit skrytou tajenku.

Druhým společným tématem byly „Čarodějnice“. Děti je ztvárnily pomocí temperových barev a vyrobily je v různých podobách jako postavičky, které nám ozdobily družinové okno. Malé děti si vyrobily čarodějnici na špejli a těšily se, že ji mohou v den pálení hodit do ohně. Zábavou se dětem stala také soutěž ve vymýšlení vlastní básně, zaříkadla nebo kresby obrázku na téma Čarodějnice. Na svých dílech si všichni dali záležet.

V oddělení větších dětí se ještě i tento měsíc věnovali tématu Dětská kniha. Povídali si o autorech dětských knih a dokonce si napsali každý svou pohádku či příběh a vyrobili vlastní knížku.

Děti si ve školní družině také velmi rády vymýšlí své vlastní hry – tentokrát to byla „Cesta kolem světa autobusem“. A kupodivu si po celém dopoledním vyučování někteří nadšeně hrají „Na školu“! Určitě k tomu přispěla i tabule na stojánku, kterou nám darovala jedna maminka – moc děkujeme – a na kterou se tak báječně maluje a píše křídami.
A protože se nám začíná oteplovat, začíná i společná práce na pískových stavbách!

vychovatelky ŠD