Činnosti ve školní družině - leden

V lednu, po vánočních svátcích jsme se ve školní družině věnovali svátku Tří králů.
Povídali jsme si, co nám o nich říká historie, jaké jsou u nás tradice a zvyky a také se žáci tradičně zapojili do Tříkrálové sbírky v Říčanech.
Na školním dvoře jsme uspořádali „Tříkrálovou stezku“ s úkoly a hádankami pro všechny žáky a samozřejmě s drobnou odměnou na závěr.

V jednotlivých třídách školní družiny jsme se pak věnovali různým odlišným aktivitám.
Mladší žáci se seznámili s tématem „Vesmír“. Dva týdny času jim zabralo vyprávění, promítání dokumentů a výtvarné činnosti. Výsledkem je „Vesmírná nástěnka“, na které je spousta papírových raket, namalované planety sluneční soustavy a kolem se pohybují kosmonauti s fotkami našich prvňáčků. Spoustu legrace jsme si s dětmi užili při hrách na střídání dne a noci. Starší žáci si s naší pomocí prohlubovali své vědomosti o přírodě a o životě zvířat v zimním období. Seznámili jsme se se životem ledního medvěda a zpracovali toto téma i výtvarně. Ti nejstarší doputovali až na Jižní pól a vyráběli tučňáky.
Leden bývá ve společnosti dobou plesů a tak jsme se věnovali i tomuto tématu, protože vědět, jak se chovat při různých společenských událostech je nejen důležité, ale také zajímavé. Vznikly krásné obrázky, kde pozadí tanečních párů tvoří „kávová malba“. A mladší žáci si vyrobili z papíru „psaníčka“- malé kabelky do ruky.

Volný čas jsme také vyplnili výtvarnými a pracovními činnostmi, které žákům přinesly radost a potěšení „jen tak“. Ty starší bavilo kreslení obrázků, které vytvářeli prostorovou iluzi pro toho, kdo se na obrázek díval. A ti menší si zase vyrobili stojánek na tužky s žabkou nebo beruškou.

Po celý leden, se ve všech třídách hrály hry, které rozvíjí a prohlubují u žáků slovní zásobu, paměť, postřeh, logické myšlení. Věnovali jsme se čtení s porozuměním a práci s textem. Žáci si užili i zpívání, pohybové hry a tancování.
Na závěr měsíce jsme si nechali vyhodnocení a předávání odměn za luštění v prvním pololetí školního roku. Vzhledem k tomu, že i v lednu bylo dost žáků nemocných, dostanou někteří svoji odměnu, až se vrátí do školy po jarních prázdninách.

A abychom byli připraveni ve školní družině na maškarní karneval, který nás čeká hned v prvním týdnu po těchto prázdninách, začali jsme již nyní s přípravami a výrobou dekorací a ozdob na zkrášlení našich místností a prostor.
Věříme, že se žáci na tuto událost upřímně těší.

vychovatelky školní družiny