Činnosti ve školní družině - listopad

V první polovině listopadu jsme si v naší školní družině stále ještě užívali barevného podzimu. Pozorování přírody okolo nás využili prvňáčci a vznikly tak obrázky stromů s krásnými barvami podzimu na pozadí.
Ale již svátek sv. Martina žáky nezadržitelně popoháněl směrem k zimnímu času. Ve všech odděleních jsme se tomuto svátku věnovali – každá skupina po svém. Žáci se seznámili s legendou sv. Martina prostřednictvím vyprávění, prostřednictvím různých zábavných úkolů a také zajímavou prací s využitím interaktivní tabule. Téma sv. Martin přijíždí na bílém koni nakonec žáci zpracovali i výtvarně a drobné obrázky nám navodily zimní atmosféru a ozdobily prostory v jídelně.
Během celého měsíce si žáci v družině rádi společně zahráli různé deskové a společenské hry, věnovali se pozorování vosy a mouchy pod mikroskopem, luštili, skládali obrázky a věnovali se i cvičení jógy.
Starší žáci pokračovali v celoročním projektu Cestujeme po světě. Tentokrát navštívili Severní pól, seznámili se mimo jiné i s ledním medvědem a zkusili si toto zvíře nakreslit. Společně s paní vychovatelkou si také povídali o významném dni v naší historii, o Mezinárodním dni studentstva.
V listopadu jsme v družině měli také plné ruce práce s dobrými skutky.
Přislíbili jsme, že pro Výstavu betlémů v Ostrovačicích přispějeme i my svými výrobky. A tak vznikly dva betlémy a krásné malované a kreslené obrázky. Žáci na svých dílech pracovali pečlivě a s radostí.
Někteří také nacvičovali pásmo koled, které si na začátku adventu šli společně se staršími lidmi naší obce zazpívat do Pečovatelského domu. A k ozdobení jejich vánočního stromečku jsme v družině vyrobili ozdoby ze šišek, z kartonu a dřívek i ze samotvrdnoucí hmoty. Myslíme si, že jsme naše seniory potěšili a to nakonec přineslo radost i nám.
A protože letošní první sníh v Říčanech napadl 19. listopadu, děti měly alespoň na chvíli možnost radovat se z něj a brzy začaly vznikat první sněhové stavby.
Ale to už je vlastně o prosinci.

vychovatelky školní družiny