Činnosti ve školní družině - únor

I ve školní družině začal měsíc únor jarními prázdninami.
Žáci ale věděli, že hned po prázdninách bude v družině maškarní karneval, na který proběhla část příprav již na konci ledna. Výzdoba pro místnosti byla tedy připravena, jen bylo třeba vyrobit si ještě různé masky a škrabošky ke kostýmům. A děti se do toho s chutí pustily. Také jsme věnovali čas povídání o tom, co je to masopust, co znamenal pro lidi dříve a jak je tomu teď. Karneval si všichni užili a myslíme, že splnil to, co měl. Žáci se společně bavili a užili si spoustu radostí.

Ve zbývajícím únorovém čase nás pak bavily různé činnosti: Někteří vyráběli pohyblivou hračku – dinosaura na kolíčku a vlnou dotvářeli mamuty. To všechno jako přípravu na téma Vznik života na Zemi.
Jiní tvořili přáníčka k Valentýnovi. Pan ředitel přinesl do školy dvě vosí hnízda, tak si všichni mohli prohlédnout, jak takové vosí hnízdo vypadá a také si hmatem ověřit strukturu materiálu. Mnohé velmi překvapila papírová jemnost jednotlivých vrstev. A opět byl středem zájmu mikroskop.

V únoru jsme si dostatečně užili různých her a odpočinkových chvilek. Někteří hráli deskové hry, jiní si jen tak kreslili a někteří si užívali s knihou. Společně jsme si četli příběh z knihy Úžasná dobrodružství pro kluky a holky na téma Dluhy a pak si o tom společně povídali, proměnili jsme se v ilustrátory pohádky od Aloise Mikulky, hádali jsme podle zvuku hudební nástroje a hledali k sobě do páru druhou polovinu českých přísloví.
Ostatní pak podle pantomimy hádali, které je to přísloví. Nebylo to zrovna jednoduché, ale nakonec se to podařilo.

Starší děti se v rámci svého celoročního projektu věnovaly Číně. Výtvarně zpracovaly čínské písmo a namalovaly Velkou čínskou zeď. K informacím na dané téma využili všichni společně s paní vychovatelkou interaktivní tabuli. Ve volných chvilkách se tak jako ostatní bavili a hráli si. Na školním hřišti se vzhledem k teplému počasí hrál hlavně florbal a fotbal.
Přestože byl únor na aktivity v družině poměrně krátký, byl pestrý a zajímavý. 

vychovatelky školní družiny