Čtenářská dílna a recitační soutěž ve 3. A


Čtenářská dílna
Žáci třetí třídy si přinesli na hodinu čtení svoji nejoblíbenější knihu. Představili ji spolužákům stručným obsahem a motivovali je k přečtení právě té jejich knihy. Někteří dokázali velmi poutavě a zajímavě vyprávět.

Recitační soutěž
Třeťáci dostali za úkol vybrat si a naučit se libovolnou báseň, kterou přednesli před třídou a porotou. Každý k úkolu přistoupil po svém. Někteří si připravili dlouhou báseň, jiní krátkou a jedna žákyně si dokonce báseň složila sama.
Soutěž vyhrála Zuzana Škvařilová, která porotu ohromila nejen výběrem básně a recitací, ale i celkovým přístupem k zadanému úkolu, druhé místo obsadila Lenka Bärová a třetí místo Nela Serbová.

Mgr. Jiřina Reichmanová

 

Děkuji žákům 3. A, kteří se na čtenářské dílně a recitační soutěži podíleli, ještě jednou jim moc gratuluji a jsem rád, že máme na naší škole talentované žáky.

Mgr. Radovan Křivánek