Den zvířat

Dne 4. 10. jsme společně s žáky oslavili Den zvířat. V tento projektový den si žáci mohli do školy přinést svá plyšová zvířátka a našli se i tací, kteří přinesli živá. Vyučovací předměty byly tomuto tématu přizpůsobeny a vyučování jsme zaměřili především na informace o druzích a chovu domácích a světových zvířat. Poté byly pro žáky připravené aktivity, ve kterých tematicky zpracovali zadané úkoly. Žáci i učitelé si tento den velmi užili.

učitelé ZŠ