Hudební vystoupení žáků při rozsvícení vánočního stromu

Při příležitosti rozsvícení vánočního stromu jsme s žáky nacvičili a připravili písně a koledy.
Paní učitelka Křížová si s žáky několika tříd připravila písně ,,Už z hor zní zvon" a ,,Svítá nám". Žáci písně bez ostychu sborově zazpívali.
V mém hudebním doprovodu vystoupili žáci 5. třídy. Společně jsme nacvičili zpívání více hlasů v písních ,,Jsou svátky" a vánoční klasice ,,Půlnoční". Všichni jsme se zpěvem naladili na vánoční atmosféru.
Zpívajícím žákům děkujeme.

Mgr. Radovan Křivánek

Foto: Jakub Hemala