Knihovničky ve třídách

V rámci čtenářské gramotnosti jsme ve všech třídách zřídili prostor pro knihovničky.
Ve skladu školy bylo mnoho knih, které ležely v několika skříních pouze uskladněny. Proto jsme se rozhodli tyto knihy zpřístupnit a nabídnout žákům dle věku a zájmu. Žáci již delší dobu knihovničky využívají a s knihami pracujeme také v českém jazyce.
Každý má možnost v knížce zalistovat o přestávce nebo si ji i půjčit domů. Výběr je pestrý – od dětských knih, přes encyklopedie, časopisy nebo slovníky a naučnou literaturu až po klasická díla známých spisovatelů.
Pevně věříme, že v žácích probudíme větší zájem o četbu.

Mgr. Radovan Křivánek