Matematika hrou

Dne 30. 9. jsme ve čtvrté třídě procvičovali hravou formou matematiku. Žáci pracovali ve skupinách na třech stanovištích. V lavicích vyplňovali pracovní listy, u interaktivní tabule opakovali převody jednotek a na posledním stanovišti procvičovali nejen násobení a dělení, ale i svoji paměť a rychlost. Skupinky se postupně vystřídaly na všech stanovištích. Děti matematické aktivity bavily a práce se jim pěkně dařila.

Mgr. Adéla Bernardová