Návštěva předškoláků v 1. A

Dvě skupiny předškoláků z mateřské školy Říčany nás navštívili 27. 3. v rámci seznámení se se školním prostředím.
Žáci třídy 1. A se na předškoláky velmi těšili a názorně se jim snažili předvést, co se všechno od září naučili.
Poté byli do činností a her zapojeni také předškoláci, kteří s prvňáčky spolupracovali a řešili s nimi různé úkoly.
Poděkování patří paní třídní učitelce Šárce Cardové, která žáky i předškoláky zapojila a veškeré činnosti si pro ně připravila, a dále také paní ředitelce MŠ Ivaně Zajícové, se kterou úzce spolupracujeme a na návštěvách jsme se společně domluvili.

Mgr. Radovan Křivánek