Návštěva říčanského kostela

V rámci poznávání okolí školy jsme se rozhodli navštívit říčanský farní kostel svatého Petra a Pavla. Akce byla uskutečněna díky paní Křížové, která si pro žáky všech tříd připravila povídání o vánočních tradicích.
V první řadě zmínila téma adventu a příprav vánočních svátků, které souvisejí s celou řadou tradic a zvyků jako například zpěv koled, výroba adventních kalendářů, stříhání barborky a tvoření vánočních věnců. Velmi poutavá byla zmínka o různých druzích svíc na věncích, o betlému a kněžích. Poté jsme po schodech vystoupali na kůr, kde si pro nás rodina Ryšánkových připravila vánoční písně, které ve vícehlase zazpívala. Žáci měli možnost se podívat do útrob varhan, které jsou nyní v rekonstrukci. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali známé koledy v doprovodu paní Ryšánkové. Touto cestou bych chtěl ještě jednou moc poděkovat rodině Ryšánkových, díky kterým byla návštěva a atmosféra v kostele opravdu kouzelná.

Mgr. Radovan Křivánek