Organizace konce školního roku 2022/2023

Organizace konce školního roku 2022/2023


V úterý 20. 6. 2023 - uzavírka klasifikace za 2. pololetí školního roku.


V pátek 23. 6. 2023 - sportovně branný den u říčanského rybníka.


Od pondělí 26. 6. 2023 do čtvrtka 29. 6. 2023 - konec vyučování v 11:35 hod. (po 4. vyučovací hodině).


Ve středu 28. 6. 2023 - návštěva knihovny v Říčanech (1. - 5. třída).


Ve čvrtek 29. 6. 2023 - návštěva kina v Rosicích (odměna žákům za jejich práci a aktivitu), ukončen provoz školní družiny v 16:00.


V pátek 30. 6. 2023 - rozdávání vysvědčení, rozloučení s žáky 5. třídy, výuka končí v 8:35.


Odevzdávání učebnic - viz informace od třídních učitelů.V případě dotazů kontaktujte prosím třídní učitele nebo ředitele školy.

Mgr. Radovan Křivánek