Poznávání přírody (projektový den)

V rámci projektového dne a propojení několika předmětů na I. stupni jsme společně zorganizovali výlet do přírody. Všichni třídní učitelé, učitelé a asistenti pedagoga pro žáky připravili program pro svoji třídu.
Mladší žáci stavěli domečky pro skřítky nebo si pobyt v lese užili při plnění kvízových otázek týkajících se podzimu a mohli tak mezi sebou soutěžit. Starší žáci poznávali přírodniny, sbírali také materiál na stavbu domečků, tvořili dekorace, vyplňovali pracovní listy a pomocí obrázků hledali druhy stromů, rostlin a hub.
Díky tomu, že nám počasí přálo, jsme si tento den mohli všichni naplno užít.

učitelé ZŠ