Přednáška na téma kyberšikany

Ve dnech 29. 9. a 6. 10. jsem pro žáky pátého ročníku z důvodu přeinstalace a aktualizace počítačů připravil přednášku na téma kyberšikany. Myslím, že v dnešní době se pro mnoho dětí stává internet druhým domovem, kde ve virtuálním prostoru tráví mnoho času. Proto byla přednáška zaměřena zejména na problematiku kyberšikany, tedy šikany prostřednictvím elektronických médií.
V první části jsme společně objasnili pojmy, projevy a znaky kyberšikany, ve druhé části jsme se zaměřili na skutečné případy, které mnohdy skončily tragicky. Na závěr žáci doplňovali pracovní listy, kde jsme řešili, jak předcházet různým podobným situacím a jak vlastně žáci tráví svůj volný čas.

Mgr. Radovan Křivánek