Předvánoční návštěva pečovatelského domu

Ve čtvrtek 7. 12. jsme s několika žáky školní družiny navštívili babičky v pečovatelském domě v Říčanech. Žáci nejprve hráli na různé hudební nástroje a následně jsme si společně zazpívali vánoční koledy. Zpříjemnili jsme si tak odpolední chvilku u čaje a napečeného cukroví.
Touto cestou děkuji paní Šildbergerové za uskutečnění akce.

Zdislava Křížová