Preventivní beseda uspořádaná pro rodiče

Školní poradenské pracoviště naší školy ve spoluráci s Policií ČR uspořádalo v jedné ze tříd preventivní besedu pro rodiče žáků naší školy. Tématem besedy byla bezpečnost ve virtuálním světě a rizika komunikace na sociálních sítích. Myslíme, že je velmi důležité, aby se informace související s kyberšikanou a riziky sociáních sítí dostaly k rodičům.
Kpt. Mgr. Zdeňka Procházková vysvětlila rodičům základní pojmy související s kyberšikanou a zdůraznila hlavní rizika, která souvisí s užíváním sociálních sítí. Součástí besedy byly i videoprojekce, které lépe objasnily danou problematiku.  

 
Mgr. Radovan Křivánek, Mgr. Blanka Kokojanová, Mgr. Pavla Vodáková (ŠPP)