Recitační soutěž ve 3. A

Žáci 3. A si na dnešní den vybrali a naučili se libovolnou báseň, kterou přednesli před třídou a porotou.
První místo získal Jan Rousek, na druhém místě se umístila Gabriela Křížová a třetí místo obsadil Kryštof Kučera. Porota ocenila výkony všech žáků.
V jejich přednesu byl znát odpovědný přístup a snaha podat co nejlepší výkon.

Mgr. Jiřina Reichmanová