Škola hrou v 1. ročníku

Naučené znalosti a vědomosti velmi často procvičujeme formou her a zábavy.
Program Škola hrou využíváme v naší výuce již dlouho a pro naše nejmenší tak máme připraveny hry, které se snaží všechny zapojit, opakovat učební látku a získané dovednosti dále rozvíjet. Nechybí interaktivní výuka, pomocí které žáci zažijí zpestření každodenní výuky.

Mgr. Adéla Bernardová, Mgr. Šárka Cardová