Sportovně branný den, vyhodnocení, odměny

V předposledním týdnu školy se konal sportovně branný den. Všichni žáci tak mohli porovnat své síly ve vytrvalosti a společně si na hřišti zahrát další sportovní hry. Paní učitelky připravily stanoviště, ke kterým skupiny žáků každé třídy po startu přiběhly a plnily různé úkoly na rychlost a přesnost. Bonus byl jako vždy strávit tyto chvíle v krásném přírodním prostředí říčanského rybníka. V pondělí bude vyhlášení umístění skupin na prvních třech místech a žáci budou odměněni.
Děkuji organizátorkám a paním asistentkám za pomoc a přípravu.

Mgr. Radovan Křivánek