Sportovní den

Za slunečného počasí jsme v pátek 21. 6. pro žáky zorganizovali sportovní den na říčanském rybníku, kde mohli poměřit své síly, zvládnout úkoly na stanovištích a v co nejkratším čase vběhnout do cíle. Trasa byla vytyčena kolem rybníku a některá stanoviště jsme připravili i v lese. Snaha byla vidět již při vyběhnutí na startu a úkoly na stanovištích se žákům vcelku dařily.
Poté v pondělí proběhlo vyhodnocení sportovního dne o velké přestávce a skupiny prvních tří míst byly oceněny. Letos to byl v pořadí již třetí sportovní den, protože myslíme, že v dnešní době je pro žáky pohyb velmi důležitý.

Mgr. Radovan Křivánek