Tříkrálová sbírka 2024

Velké poděkování patří žákům naší školy, kteří se tradičně i letos zúčastnili Tříkrálové sbírky (6. 1.), dále všem rodičům a dalším zúčastněným, kteří si našli čas a velkou měrou se na této akci podíleli.
Zvlášť bych chtěl také poděkovat paní Magdaleně Valešové, paní Zdislavě Křížové a paní Stanislavě Volavé za přípravu, pomoc a organizaci.
Děkuji!

Mgr. Radovan Křivánek