Účast a úspěch v literární i výtvarné soutěži

Ve spolupráci s říčanskou knihovnou jsme se zapojili do projektu Jižní Morava čte, který je zaměřen na rozvoj čtenářských, výtvarných dovedností a posilování čtenářské gramotnosti žáků. Pro osmý ročník soutěže bylo zvoleno téma s názvem Nekonečný svět fantazie.
Soutěžní kategorie byly zaměřeny na prózu, poezii a na kategorii výtvarnou, ve které mohli soutěžit mateřská škola a žáci prvního ročníku. 
V kategorii prózy a výtvarné jsme získali umístění, z čehož máme velkou radost. Navíc se podařilo žákyni ze třídy 3. B Viktorii Ježkové postoupit do krajského kola.
Moc bych chtěl poděkovat za spolupráci paní Dočkalové, Borecké a Cetkovské z říčanské knihovny a paním učitelkám za organizaci a podporu zúčastněných žáků.
Všichni žákům gratulujeme a předáme odměny!

Mgr. Radovan Křivánek


Výsledky regionálního kola soutěže (PDF)