Vystoupení žáků na vítání občánků

V polovině března se žáci třetí třídy zúčastnili slavnostního přivítání našich malých občánků.
Společně jsme připravili krátké pásmo písniček a básničku. Děkuji dětem za přípravu a vzornou reprezentaci naší školy.

Zdislava Křížová