Zážitky ve školní družině - listopad

V listopadu jsme ve školní družině prováděli mnoho různorodých činností, které děti bavily. Posuďte sami!

vychovatelky ŠD